Om Stora Tuna Folkdansgille

Om oss

 

Stora Tuna Folkdansgille är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vår verksamhet har till ändamål att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.

Stora Tuna Folkdansgille är anslutna till riksorganisationen Svenska Folkdansringen samt distriktsorganisationen Folkdansringen Dalarna. Vår förening jobbar utifrån Svenska Folkdansringens värdegrunder:

”Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelse
om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar
vi med kulturer från hela världen”


Verksamheten idag

Verksamheten idag omfattar huvudsakligen områdena dans, musik och dräkt. Vi erbjuder dansgrupper för både vuxna och barn. Föreningen har även ett gäng spelmän på fiol som gärna spelar upp till dans och är med vid uppvisningar m.m.

Vi åtar oss även dansuppvisningar, lekledning vid midsommar och julfesten m.m. Kontakta oss med din förfrågan så kanske vi kan hjälpa till vid ditt nästa arrangemang. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan eller skicka ett meddelande via vår Facebook-sida.

Vår dräktsektion har en gedigen verksamhet. Varje vecka har vi en sygrupp som träffas och syr på sina egna dräkter. Våra kunniga kursledare hjälper till med goda råd. Föreningen har också en garderob med ett stort utbud av folkdräkter från Stora Tuna socken som vi hyr ut till medlemmar och övriga till t.ex. bröllop och examen. Hur det går till att hyra dräkt av oss kan du läsa mer om under Dräkt – Dräktuthyrning.

Föreningen har utöver dans och dräktverksamhet även andra grupper. Vår matgrupp t.ex. har varit aktiv i över 35år! Gruppen träffas en gång i månaden under terminerna för att i första hand bekanta sig med svensk traditionell matkultur. Gruppen gör gärna en och annan utflykt i närområdet till spännande besöksmål och äter förstås något gott efter vägen. I denna grupp kan även den medlem som inte längre orkar hänga med på dansgolvet vara med för en social samvaro.

En annan av våra större arbetsgrupper är vår tidningsgrupp som också jobbat väldigt länge. Första medlemstidningen som vi kallar Tunagillaren kom ut 1955 och ges ut än idag. Här skrivs det om både det ena och andra. Idag kan man välja att även få den i digital form! För att kunna läsa vår tidning behöver du vara medlem och logga in på våra medlemssidor.

Föreningen har också arbetsgrupper för arrangemanget runt midsommar och julmarknad. Du kan läsa mer om arrangemangen under fliken Evenemang. Vi har också en grupp som anordnar sommarens logdanser. Det brukar bli 4 tillfällen på somrarna där vi bjuder in spelmanslag som spelar upp till dans i logen på Gammelgården i Borlänge.

Och vad är en förening utan en festkommitté? Ingenting förstås. Gruppen planerar och arrangerar mat, fika och annat till våra olika arrangemang såsom årsmöten, funktionärsträffar, upptaktsträff och avslutningar. Detta kan förstås variera från år till år vad vi väljer att hitta på.


Historik

 

På 1950-talet började folkdans bli väldigt populärt bland ungdomar och ett gäng träffades flitigt för att dansa i Folkets park i Borlänge. Ett intresse för att bilda en egen förening växte fram och den 13 november 1953 samlades ett 20-tal danssugna ungdomar i Borlänge för att göra just detta. Efter 14 dagar samlades skaran igen och föreningen bildades och stadgar antogs. Samtidigt beslutades det att namnet på föreningen skulle bli Stora Tuna Folkdansgille.

Året efter anslöt den nya föreningen sig till riksorganisationen Svenska Ungdomsringen för bygdekultur som funnits sedan 1922, nuvarande Svenska Folkdansringen.

På 1970-talet hade föreningen växt rejält och vi var närmare 800 medlemmar. Dock fick vi problem med lokaler att dansa i då vi var så många och tvingades dansa på flera platser i Borlänge. Det var inte förrän 1980 som vi fick en egen lokal vid Islingby gamla skola. Idag har medlemsantalet sjunkit till strax över 200 och vi dansar numera i den så kallade Kämpevillan i Mellsta, Borlänge som vi hyr av KGoIF Allians.

Genom årens lopp har vi rest mycket till olika festivaler runt om i Europa och en och annan längre resa. Vi har haft flertal utbyte med våra vänorter i Fredrikshamn i Danmark och Larvik i Norge. Första utlandsresan gick 1954 till Wien och vi reste nästintill varje år sedan start. De senaste åren har vi satsat på att komma iväg på festivalerna Nordlek och barnlek som återkommer var tredje år i något av de nordiska länderna. Vi har också besökt Europeaden som är en lite större festival för hela Europa.