Välkommen till vårt gille!

Stora Tuna Folkdansgille är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vår verksamhet har till ändamål att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.

Stora Tuna Folkdansgille är anslutna till riksorganisationen Svenska Folkdansringen samt distriktsorganisationen Folkdansringen Dalarna. Vår förening jobbar utifrån Svenska Folkdansringens värdegrunder:

”Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelse om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen”

Verksamheten idag omfattar huvudsakligen områdena dans, musik och dräkt. Vi erbjuder dansgrupper för både vuxna och barn. Vi åtar oss även dansuppvisningar, lekledning vid midsommar och julfesten m.m.

I våra garderober har vi ett stort utbud av folkdräkter från Stora Tuna socken som vi hyr ut till medlemmar och övriga till t.ex. bröllop och examen. Vi har också en grupp som träffas veckovis och syr på sina egna dräkter. Våra kunniga kursledare hjälper till med goda råd.

Föreningen har även ett gäng spelmän på fiol som gärna spelar upp till dans. Vi är en av få folkdansföreningar idag som är så lyckligt lottade att få dansa till levande spelmansmusik. Vi har också en matgrupp som träffas en gång i månaden för att i första hand bekanta sig med svensk traditionell matkultur. Gruppen har varit verksam i över 35 år!

Läs mer om oss här >>

mer om vår verksamhet

Några godbitar som du kanske kan vara intresserad av?

Dans för vuxna

Dräkt

Dans för barn & Ungdomar

Evenemang

 

Genuin svensk folklig kultur