Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Ungdomar 13 år och äldre, Dans OBS! Ny lokal, se fika

Pelarsalen i Forum, Kvarnsveden. Tänk på att komma i tid, dörrar är normalt låsta. Parkering mellan Forum och rondellen (avgiftsfri). Ingång A i första hand (mot rondellen). Ingen fika finns […]

Vuxengrupp Dans OBS! se fika

Pelarsalen i Forum, Kvarnsveden. Tänk på att komma i tid, dörrar är normalt låsta. Parkering mellan Forum och rondellen (avgiftsfri). Ingång A i första hand. Ingen fika finns att köpa. […]